• Visie & Missie

    Visie & Missie

    De focus van de stichting is tweeledig. Vanuit de onderwijskundige en artistieke achtergrond van Stichting Schooltje Boschoord verlangt het bestuur van de stichting ernaar om Schooltje Boschoord te ontwikkelen tot een waardevolle en inspirerende plaats waarin de geschiedenis en de verhalen van het Schooltje gedeeld worden met diverse bezoekers, buurtgenoten en belangstellenden en waar diverse artistieke en authentieke activiteiten plaats vinden.

    We geloven in de kracht van ontmoeting en samenwerking met vrijwilligers en professionals als het gaat om het tot stand brengen van ons verlangen om Schooltje Boschoord tot bloei te brengen.

    We willen onze bezoekers spelenderwijs “onderwijzen” met de historische verhalen, activiteiten en inrichting van het Schooltje en daarnaast hen inspireren met schoonheid, creativiteit, kunstzinnige activiteiten en de rust en ruimte van de prachtige omgeving.

    .